Har du en kronisk sygdom som KOL, diabetes eller forhøjet blodtryk, vil jeg meget gerne se dig til en årlig kontrol.

Denne kontrol består af blodprøver, blodtryksmåling og evt. en lungefunktionsundersøgelse, der følges op af gennemgang og drøftelse af resultaterne. Der vil herefter blive lagt en plan for videre behandling og evt. yderligere undersøgelser.

Recepter der angår den kroniske
sygdom vil blive fornyet 1 år frem. Når recepterne er opbrugt er det tid til ny
årskontrol.